Ceník služeb

Zde najdete orientační ceny nabízených služeb. V tabulkách najedete orientační ceny za vytvoření položkového rozpočtu. Cena za položkový stavební rozpočet se určuje z ceny stavebního díla a to podílem z celkových nákladů stavby bez DPH.
Pokud si nejste jisti, jak určit cenu stavebního rozpočtu, přejdětě níže k příkladu "Jak zjistit cenu stavebního rozpočtu".


Ceník pro vytvoření stavebního rozpočtu - Novostavby

Náklady na stavbuOdměna v % odOdměna v % doOrientační cena stavebního rozpočtu
do 1.000.000,- Kč*do 0,25% do 2.500,-Kč
do 3.000.000,- Kč*od 0,15%do 0,25%do 4.500,-Kč
do 5.000.000,- Kč*od 0,13%do 0,15%do 6.500,-Kč
do 7.000.000,- Kč*od 0,11%do 0,13%do 7.700,-Kč
do 10.000.000,-Kč*od 0,10%do 0,11%do 10.000,-Kč
do 20.000.000,-Kč*od 0,08%do 0,10%do 16.000,-Kč
do 50.000.000,- Kč*od 0,05%do 0,08%do 25.000,-Kč
do 100.000.000,- Kč*od 0,035%do 0.05%do 35.000,-Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH
* bez ZTI - zdravotně technické instalace
* bez ÚT - rozvody pro ústřední topení
* bez EL - elektroinstalace
* bez VZT - vzduchotechnika


Ceník pro vytvoření stavebního rozpočtu - Rekonstrukce stavby

Náklady na stavbuOdměna v % odOdměna v % doOrientační cena stavebního rozpočtu
do 1.000.000,- Kč*do 0,35% do 3.500,-Kč
do 3.000.000,- Kč*od 0,18%do 0,30%do 5.400,-Kč
do 5.000.000,- Kč*od 0,15%do 0,19%do 7.500,-Kč
do 7.000.000,- Kč*od 0,14%do 0,17%do 9.800,-Kč
do 10.000.000,-Kč*od 0,12%do 0,15%do 12.000,-Kč
do 20.000.000,-Kč*od 0,10%do 0,13%do 20.000,-Kč
do 50.000.000,- Kč*od 0,08%do 0,11%do 40.000,-Kč
do 100.000.000,- Kč*od 0,05%do 0.08%do 50.000,-Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH
* bez ZTI - zdravotně technické instalace
* bez ÚT - rozvody pro ústřední topení
* bez EL - elektroinstalace
* bez VZT - vzduchotechnika

Mám zájem o vaše služby

Příklad určení ceny stavebního rozpočtu

  • Chceme zpracovat stavební dílo v odhadované ceně 3.500.000,- Kč bez DPH (tato odhadovaná cena se dá zjistit pomocí propočtu finančních nákladů, kterou vám mohu také zajistit).
  • Odhadovanou cenu vynásobíme koeficientem v rozmezí 0.15% až 0.25% (zjistíme podle tabulky). V našem případě vyberem koeficient 0.18%.
  • Vzoreček pro výpočet ceny stavebního rozpočtu poté vypadá následovně: 3.500.000 * 0.0018 = 6.300,-.
  • Za stavební rozpočet na stavbu v odhadované hodnotě 3.500.000,- Kč bez DPH zaplatíte 6.300,- Kč bez DPH

Co když je projektová dokumentace neúplná ?

Pokud projektová dokumentace není dodána v potřebném rozsahu pro zpracování stavebního rozpočtu, je nutné zohlednit i orientační cenu za propočet prováděný navíc.
V případě, že je nutné stavební dílo před zahájením tvorby stavebního rozpočtu navštívit, účtuji si následující výdaje:

Cena za každou započatou hodinu je 350,- Kč a ujetý km os.automobilem 7,00 Kč / km.
Tyto ceny jsou koncové. Nejsem plátcem DPH.


Ceník pro ostatní služby

Konkrétní ceny pro další nabízené služby jsou k dispozici buď prostředníctvím e-mailu josef.kulda@gmail.com nebo na telefonním čísle +420 736 641 752.

Výčet dalších služeb které nabízím

  • Propočty finančních nákladů
  • Výkaz výměr a soupisy prací pro ocenění ve výběrovém řízení
  • Posuzování nabídkových cen dodavatelských firem
Mám zájem o vaše služby

Ukázkový stavební rozpočet

Ukázkový stavební rozpočet - XLS formát
Excel
Ukázkový stavební rozpočet - PDF formát
Acrobat reader

Rychlý kontakt

Pokud máte zájem o mé služby, kontaktujte mě:

josef.kulda@gmail.com
tel.: +420 736 641 752